Duurzame kledij voor een duurzame wereld

Wie?

Netwerk Bewust Verbruiken

Wat?

Consument en producent sensibiliseren rond duurzame kleren via workshops en website 

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

Duurzame consumptie

In eigen woorden:

Dit project beoogde de verduurzaming van de productie en de consumptie van kleding, evalueerde het duurzame kledingaanbod op de Vlaamse markt en zette het in de kijker: dit gebeurde enerzijds door demonstraties via stands en workshops en anderzijds met een onlinegids en website rond duurzame kleding. Daarnaast stimuleerde het project de kledingsector tot meer duurzaamheid via individuele gesprekken over hun eco-initiatieven of het uitblijven daarvan. Het project liep in 2012 onder de titel Goed Gekleed.

Bedrag:

25 000 euro

Link:

www.bewustverbruiken.be