REcoCEP (Risico en Ecologische Evaluatie Podiumproductie)

Wie?

Kenniscentrum Podiumtechnieken RITS (Erasmushogeschool Brussel)

Wat?

De sector van de podiumkunsten sensibiliseren rond de ecologische impact van voorstellingen

Waar?

Vlaamse gemeenschap

Thema:

Ecologische voetafdruk

Het project wilde alle actoren in het productieproces van een podiumvoorstelling sensibiliseren rond de ecologische impact ervan. De podiumkunsten zijn geen evidente sector, met veelal kleinschalige, kortlopende projecten. Er moet  rekening gehouden worden met de artistieke autonomie van de kunstenaar, de hoge arbeidsintensiviteit, de strakke deadlines, het beperkte terugverdieneffect en het feit dat ze zich veel moeten verplaatsen. Het project mikte op een mentaliteitswijziging en probeerde ecologisch denken te integreren in de gebruiken, procedures en productieprocessen van deze sector. Om de impact op lange termijn te verhogen was er een begeleidend lessenpakket op een digitaal leerplatform. Er was ook een intensieve sensibilisatiecampagne.

Bedrag:

25 000 euro

Link:

www.podiumtechnieken.be