Naar groenere lokale overheidsaankopen

Wie?

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Wat?

Advies aan lokale overheden bij het vergroenen van hun aankoopbeleid

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

Duurzaam aankoopbeleid

Het project wilde lokale overheden advies geven bij het vergroenen van hun aankopen. Het wilde gemeenten helpen om milieucriteria te integreren in het bestek en een milieuverantwoord aankoopbeleid ingang te doen vinden. Het project bouwde voort op een vorig project van de BBL en de VVSG met de steun het Fonds. Dit project bracht de kennis, knelpunten en behoeften van de lokale besturen hierrond in kaart. We hebben toen vastgesteld dat er in Vlaanderen nog niet veel lokale besturen zijn met een uitgebouwde expertise omtrent duurzaam aankopen. In afwachting van de opstart van een ondersteunings- en uitwisselingsplatform wilden de BBL en de VVSG al voortwerken rond deze thematiek en voor een aantal lokale besturen nagaan hoe ze milieuverantwoord kunnen aankopen en ze daarbij begeleiden.

Bedrag:

25 000 euro

Link:

www.bondbeterleefmilieu.be