Doordacht beheren van oevers en randen

Wie?

Samenwerking voor Agrarisch Landschap (SVAL)

Wat?

Ecologisch beheer van oevers en akkerranden

Waar?

Sint-Laureins

Thema:

Duurzaam materialenbeheer

Langs akkers liggen heel wat randen en oevers met een natuurlijke vegetatie, die door landbouwers geheel of gedeeltelijk onderhouden worden. Een goed beheer waarbij boeren op gepaste tijdstippen maaien en dit maaisel op aanpalende akkers uitstrooien, betekent ecologische winst, zowel voor de oevers als voor de akkers, omdat het maaiafval energie wordt. Er werden gemeenschappelijke machines ingezet.

Bedrag:

2 500 euro

Link:

www.sval.be