Opbouw van een lerend netwerk en ontwikkeling van kenniscycli rond energie-efficiëntie

Wie?

Voka- Kamer van Koophandel Mechelen

Wat?

Bedrijven via lerende netwerken sensibiliseren rond energie-efficiëntie

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

Energie besparen

Voka/Kamer van Koophandel Mechelen bouwde in partnerschap met de andere vier Kamers van Midden-Vlaanderen een lerend netwerk en kenniscycli rond energie-efficiëntie uit om KMO’s te sensibiliseren en ondersteunen. Via lerende netwerken werd kennis over goede praktijken rond energie-efficiëntie verspreid. In ‘cycles of knowledge’ werden de specifieke thema’s in kleine groepen uitgediept en toegepast op de deelnemende bedrijven. Bedoeling was om het totale energieverbruik van de bedrijven te doen dalen. Dit werd gemeten aan de hand van 'quick scans', in samenwerking met een aantal hogescholen.

Bedrag:

25 000 euro

Link:

www.voka.be/mechelen