Kleinschalig composteren van beheerresten

Wie?

Natuurpunt Beheer

Wat?

Kleinschalige compostering van natuurbeheerresten voor de landbouw

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

Duurzaam materialenbeheer

Natuurpunt Beheer lanceerde een demonstratieproject voor kleinschalige compostering van natuurbeheerresten met afzet naar de landbouw. Om de karakteristieke ecosystemen in Vlaanderen te bewaren en uit te breiden zijn tal van maatregelen nodig, waarbij een grote hoeveelheid beheerresten vrijkomen. Maaisel, plagmateriaal en hakselhout zijn de voornaamste. Deze biomassa wordt niet steeds nuttig aangewend. Dit project wilde alternatieven aanbieden voor sterfhopen en verbranden en nieuwe, kleinschalige composteertechnieken ontwikkelen waar in Vlaanderen nog weinig aandacht voor is. Daarnaast wilde het deze technieken ruimer verspreiden en zorgen voor een afzet van de compost naar land- en tuinbouwbedrijven. Het demoproject is uitgevoerd op twee locaties, Bree en Wingene. Het was een samenwerking tussen Natuurpunt, ILVO, Vlaamse Compostorganisatie (Vlaco) en plaatselijke landbouwers.

Bedrag:

24 000 euro

Link:

www.natuurpunt.be