De E-calculator

Wie?

Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf - Vlaamse Confederatie Bouw

Wat?

Particuliere (ver)bouwers bewustmaken van energiebesparende investeringen

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

Energiezuinig (ver)bouwen

De E-calculator is een communicatie-instrument voor het Label Duurzame Woning. Met dit project wilden de Vlaamse Confederatie Bouw, de Confederatie Bouw Limburg, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw en Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg voor de particuliere (ver)bouwer de keuzes tussen verschillende energiebesparende investeringen transparanter maken en de impact ervan weergeven. Dit instrument geeft ook sleutel-op-de-deurbedrijven de kans om hun klanten te tonen hoe hun leenlast en energiefactuur be├»nvloed worden door bepaalde energiebesparende maatregelen.

Bedrag:

25 000 euro

Links:

www.vcb.be en www.confederatiebouw.be