Van Wilg tot warmte: een gesloten cirkel

Wie?

Vereniging voor Bos in Vlaanderen

Wat?

Korte-omloophout aanplanten en beheren, en sensibiliseren rond potentieel van houtige biomassa voor energieproductie

Waar?

Vlaams Gewest

Thema: 

Duurzaam materialen- en energiebeheer

Het aanplanten en beheren van korte-omloophout (intensieve teeltmethode, hakhout, kleine landschapselementen) en sensibiliseren van de belangrijkste gebruikers van buitengebied (land- en tuinbouw, loonwerkers, openbare besturen en bewoners) rond de mogelijkheden van houtige biomassa voor energieproductie. Dit gebeurde aan de hand van enkele stappen: aanplant en beheer van korte-omloophout, exploitatie van de houtige biomassa en produceren van houtsnippers, drogen van de geoogste houtsnippers door natuurlijke convectie en het gebruik van de houtsnippers als brandstof in hoogtechnologische verbrandingsketels. Dit werd aangevuld met de energetische valorisatie van andere aanwezige biomassa in het landschap.

Bedrag:

24 000 euro

Link:

www.inbo.be