Inventarisatie en voorstellen tot valorisatie van reststromen Gentse Kanaalzone

Wie?

Gents Milieu Front

Wat?

Reststromen in de Gentse Kanaalzone in kaart brengen en het potentieel ervan voor valorisatie promoten

Waar?

Gent

Thema:

Duurzaam materialenbeheer

De MilieuAdviesWinkel (het infoloket van het Gents Milieu Front) wilde samen met een aantal projectpartners de reststromen van de Gentse haven in kaart brengen en de mogelijkheden tot valorisatie van deze reststromen in de Gentse Kanaalzone promoten. Bedrijven hebben de laatste decennia belangrijke investeringen gedaan voor milieuzorg. Toch zijn er nog heel wat stromen (vast, vloeibaar of gasvormig) die het bedrijf verlaten zonder enig economisch nut. Via een inventarisatie focuste de MilieuAdviesWinkel op de reststromen die de meeste kans maken op valorisatie in de Gentse Kanaalzone. Er werd aandacht besteed aan het transport van een reststroom van één bedrijf naar een ander, en het laagdrempelig aanbieden van reststromen aan bedrijven en potentiële investeerders. Het project verliep in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent en de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen.

Bedrag:

24 000 euro

Link:

www.milieuadvieswinkel.be