Gemeente voor de Toekomst

Steun voor lokale, duurzame projecten in Vlaanderen tot 2.500 euro

 

Hoe kan je indienen?

Er loopt op dit moment een lokale oproep 'Gemeente voor de Toekomst'. Indienen kan tot en met 21 oktober 2019 via deze link.

Wil je meer informatie over elektronisch indienen van je kandidatuur? Bekijk deze video.

Voor je indient, lees eerst even de selectiecriteria hieronder.

 

Welke zijn de selectiecriteria?

▪Het gaat om een lokaal project met een aantoonbaar milieu-effect.

▪Het kan gaan om (een combinatie van) volgende thema’s:

  • Energie: projecten over energiebesparing, hernieuwbare-energieproductie, duurzaam (lokaal) energiebeleid…
  • Materialenbeheer: projecten over onder andere hergebruik, gesloten kringlopen, verlengd gebruik, consudelen of leasen, ecodesign of anders ontwerpen…
  • Mobiliteit: projecten die (de behoefte aan) autogebruik of transport verminderen, oplossingen voor fiets- en wandelverkeer, deelinitiatieven, lokale distributie, elektrische mobiliteit...
  • Voeding of landbouw: projecten die meer plantaardige voeding stimuleren, voedselverspilling tegengaan, inzetten op lokale voedselproductie...
  • Duurzaam ruimtegebruik: projecten die kernversterking stimuleren, aanzetten tot een verminderd en slim gebruik van de ruimte, combineren van functies (bijvoorbeeld wonen en werken)...

▪Het project stimuleert structurele gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen.

▪Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter. Dat kan zijn: een nieuwe doelgroep bereiken, een nieuwe actie ondernemen (ook in een bestaande activiteit), een nieuw partnerschap aangaan (bijvoorbeeld tussen een vereniging en een gemeente), de schaal van een bestaande actie uitbreiden...

▪Het project wordt uitgevoerd in het Vlaamse Gewest

▪Het project heeft een langetermijnperspectief: het biedt mogelijkheden om na de looptijd verbeterd, verdergezet of opgeschaald te worden.

▪Het project heeft een duidelijk budget dat beschrijft waarvoor de middelen dienen. Alle soorten kosten (materiaal, vergoedingen…) kunnen ingebracht worden, zolang ze projectgebonden zijn. Indieners kunnen tot maximum 2.500 euro aanvragen.

Wie mag indienen?

Mogelijke indieners zijn lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen.

Opgelet: Gemeenten/overheden kunnen zelf geen dossier indienen, maar wel partner zijn.

Zoek je inspiratie?

Lauraten van de vorige edities vind je hier.

Gemeente voor de Toekomst is een projectoproep van Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen.