Opstart vzw De Glazen Akker

Wie?

De Glazen Akker

Wat?

De serres van een voormalig biolandbouwbedrijf in Beernem een nieuwe bestemming geven door er via samentuinieren voedsel te kweken en te verwerken

Waar?

Beernem

Thema:

voeding, landbouw, duurzaam ruimtegebruik

In  eigen woorden:

“Onze vzw wil een nieuwe toekomst geven aan de serres van het voormalig bio-landbouwbedrijf De Hogen Akker in Oedelem. Bij de opstart in 2017 waren we met 4 gezinnen en lag de nadruk op ervaring opdoen. In 2018 willen we groeien in oppervlakte en aantal betrokken gezinnen (10-tal).

De hoofdzaak blijft samen tuinieren, daarnaast willen we ook gezamenlijk koken in een veldkeuken en voedseloverschotten verwerken. We willen ook experimenteren met minder courante groenten- en fruitrassen en met permacultuurprincipes.

Verder bouwen we een composttoilet, een zonne-droogoven, een composteerinrichting, regenwaterhergebruik, ... De kennis en ervaring over lokale voedselproductie in leegstaande serrecomplexen willen we doorgeven aan mensen die op een andere plek hetzelfde willen doen. Onze serre is vrij toegankelijk en we willen ook publieksgerichte activiteiten organiseren.”

Partners:

VELT Beernem; lokale coöperatieve biovoedingswinkel BES

Bedrag:

2.500 euro

Link:

Facebookpagina