Buurten in de Boekerij: van leegstaande oude wijkbibliotheek tot duurzame buurtwerking

Wie?

Buurtvereniging De Molekens

Wat?

Vanuit uitvalsbasis de Boekerij nieuwe buurtinitatieven organiseren die passen in de circulaire economie: deelinitiatieven, voedselteams, autodelen, ...

Waar?

Herentals

Thema:

mobiliteit, voeding en landbouw, duurzaam ruimtegebruik

In eigen woorden:

“In de wijk De Molekens, een sociale koopwoningwijk uit de jaren '50, wonen verschillende generaties samen. De oude, leegstaande wijkbibliotheek biedt een unieke kans om, centraal in de wijk, een laagdrempelige buurtwerking uit te bouwen voor en door buurtbewoners. We willen met de Boekerij inzetten op nieuwe buurtinitiatieven die bijdragen aan meer sociale cohesie en een leefbare buurt.

Zo startten recent vanuit de Boekerij een nieuw voedselteam en een initiatief rond autodelen. Andere ideeën die leven zijn een boekengeefkast, repaircafé, een denkgroep over mobiliteit in de wijk, ... . We zijn ervan overtuigd dat het sociale en het ecologische hand in hand gaan: door mensen samen te brengen, ontstaan nieuwe ideeën om samen te werken aan een leefbare buurt; en omgekeerd brengen nieuwe ecologische initatieven zoals de voedselteams mensen samen.”

Partners:

Stad Herentals, lokale verenigingen als Velt, OKRA, Femma, Samana, ... en scholen

Bedrag:

1.850 euro

Link:

www.deboekerij.be