Iedereen mobiel met een wroeterfiets

Wie?

De Wroeter Maatwerkbedrijf

Wat?

Zoveel mogelijk medewerkers op een elektrische fiets krijgen

Waar?

Provincie Limburg

Thema:

mobiliteit

In eigen woorden:

“De Wroeter staat voor laagdrempelige en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden. Maar hoe geraak je op het werk en weer thuis? Vervoersarmoede is vaak een drempel om aan de slag te gaan. Koning auto biedt geen goede oplossing: de aankoop en het onderhoud zijn duur, bovendien is de parking in onze buurt al te vol. Veel medewerkers zouden geholpen zijn met een elektrische fiets. Hier willen we 'werk' van maken door nieuwe elektrische fietsen aan te kopen en een fietsbeleid te ontwikkelen met ook persoonlijke fietsroutes voor medewerkers. We willen het woon-werkverkeer vergroenen met een elektrische fiets voor personeelsleden die 5 tot 10 km van het werk wonen. We pakken zo ook de verkeers- en parkeeroverlast in de buurt van onze hoofdvestiging aan.”

Partners:

Pendelfonds van de Vlaamse overheid, Provincie Limburg

Bedrag:

2.500 euro

Link:

www.dewroeter.be