De Spullenbib

Wie?

Het Atelier, centrum voor economische ongehoorzaamheid

Wat?

De bib ontleent materialen die je niet vaak gebruikt en dus niet hoeft aan te kopen. Wie zelf een Spullenbib wil opstarten, kan rekenen op de expertise van de Spullenbib

Waar?

Vlaams Gewest

Thema:

materialenbeheer

In eigen woorden:

“De Spullenbibliotheek wil aan studenten, burgers en organisaties materialen uitlenen, zodat niet iedereen ze zelf moet aankopen en bezitten. We willen het lenen, delen en herstellen van materialen stimuleren door één punt op te richten waar al deze activiteiten onderdak vinden.

Delen en herstellen gebeurt nu al maandelijks in het CEO via de Repair Café’s en de geefpleinen. De spullenbibliotheek is de perfecte aanvulling hierop. Voor de studenten en organisaties die werken met mensen in armoede is de spullenbibliotheek gratis, burgers en organisaties betalen jaarlijks lidgeld.

Een spullenbibliotheek maakt de circulaire economie tastbaar, concreet en zichtbaar. Het CEO is een Leuvens burgerinitiatief dat wil inspireren om te experimenteren rond een alternatief economisch model. Wij willen dan ook onze kennis over de Spullenbib delen met andere initiatiefnemers. We stellen het draaiboek ter beschikking van het grote publiek en delen zo onze expertise.”

Partners:

Greenoffice KU Leuven, KU Leuven, Core, Velo, Fablab Leuven, de Ruimtevaart, Climaxi vzw, Oikos

Bedrag:

2.500 euro

Link:

https://ceoleuven.wordpress.com/