Deeldepot 2650, bibliotheek van spullen en gereedschappen

Wie?

www.deeldepot.be

Wat?

Met een bib van gereedschap in de zuidrand van Antwerpen mensen toegang geven tot kwaliteitsvolle materialen en een ontmoetingsplek maken rond delen en hergebruiken

Waar?

Edegem

Thema:

materialenbeheer

In eigen woorden:

“We willen af van de wegwerpmaatschapij. Gereedschappen worden nu tegen dumpingprijzen gemaakt, zijn daardoor vaak van bedenkelijke kwaliteit en belanden dus weer snel op de afvalberg. In het beste geval vergaren ze na enkele keren te zijn gebruikt stof in een kast in de kelder of op zolder.

We willen mensen overtuigen dat het beter is om samen materialen te delen en te gebruiken in plaats van dat iedereen alles koopt. Tegelijk willen we een bredere groep mensen toegang geven tot kwaliteitsvol materiaal. Sommige mensen hebben immers niet het geld om toestellen te kopen.

Alles kan in principe uitgeleend worden in het Deeldepot dat wordt ingericht op een gemakkelijk bereikbare locatie, ook voor de ruimere regio. Deeldepot 2650 is daarnaast een werkplaats waar mensen zelf bepaalde spullen kunnen repareren.

We willen echter meer zijn dan louter een plek waar je spullen en gereedschap kan ontlenen. Het zal ook een ontmoetingsplek worden. We houden er workshops over bepaalde toestellen of materialen, informatiemomenten en organiseren repaircafés. Zo verhogen we de zelfredzaamheid van mensen.”

Partners:

Vzw Werkmmaat; ZuidtrAnt; Opnieuw & Co; gemeente Edegem

Bedrag:

2.500 euro

Link:

www.deeldepot 2650.be