Is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer voor mijn project?

Het Fonds is er voor elk project dat Vlamingen duurzamer wil leren omgaan met materialen en energie. Het gaat om maatschappelijke projecten, waarbij liefst zoveel mogelijk actoren betrokken zijn, projecten die een concrete groep mensen of actoren aansporen tot milieuvriendelijker gedrag. Projecten moeten tot actie aanzetten.

Voor welke thema’s kan ik steun krijgen?

 • Voor energie gaat het om projecten rond energiebesparing, de productie van hernieuwbare energie en duurzaam (lokaal) energiebeheer.

 • Voor materialenbeheer over projecten rond onder andere hergebruik, gesloten kringlopen, levensduurverlenging, resource efficiency, deeleconomie, ecodesign of anders ontwerpen.

Dit jaar richt het Fonds zich op projecten over textiel, voeding of (wijk)renovatie. Materialen en energie staan centraal, maar creativiteit en vernieuwing geven de doorslag bij de beoordeling.

TIP Grasduin ter inspiratie in het overzicht van de projecten die de afgelopen jaren steun kregen.

2.500 of 40.000: welk bedrag moet ik kiezen?

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer beloont projecten in twee categorieën:

 • projecten die zich richten op een deel of heel Vlaanderen en die tot maximaal 40.000 euro kunnen krijgen

 • lokale projecten tot maximaal 2.500 euro, via de oproep Gemeente voor de Toekomst, een co-productie van het Fonds en BBL

Dit zijn maximumbedragen. In beide categorieën kunnen kandidaten ook projecten indienen voor een lager bedrag.

De beurs dekt alle kosten (materiaal, vergoedingen, etc), zolang ze projectgebonden zijn. Cofinanciering wordt aangeraden maar is niet verplicht. Het project mag maximum 1 jaar lopen.

TIP Twijfelt u over de categorie of het bedrag, aarzel dan niet ons te contacteren.

Waarop moet ik letten bij mijn project?

Vier criteria zijn doorslaggevend bij de beoordeling: projecten moeten een blijvend milieueffect hebben; ze moeten een multiplicatoreffect hebben; ze moeten een vernieuwend karakter hebben; en het resultaat zijn van een vernieuwende partnerschap. 

TIP Lees meer op de pagina van de regionale oproep of van de oproep Gemeente voor de Toekomst. Bekijk succesverhalen in de nieuwsrubriek.

Wie mag indienen?

 • Voor grotere projecten tot 40.000 euro zijn de indieners verenigingen met rechtspersoonlijkheid. Ook beroeps- en sectorfederaties horen daarbij, evenals bedrijven met een sociaal oogmerk.

 • Voor kleinere projecten tot 2.500 euro zijn de indieners lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur, enz.), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, burenverenigingen, enz.

 • Een overheid kan geen project indienen, maar kan wel een partner zijn.

Wie mag niet indienen?

 • Projecten die zich niet richten op een concrete groep mensen, bijvoorbeeld een literatuurstudie of ander (technologisch) theoretisch onderzoek.

 • Projecten die in de eerste plaats producten of diensten willen vermarkten.

 • Projecten rond technologie en/of afvalwater

 • Projecten met een effect (grotendeels) buiten het Vlaamse Gewest.

 

Vind hier meer informatie over de criteria voor het indienen voor regionale projecten. 

Vind hier meer informatie over de criteria voor het indienen voor projecten voor de lokale oproep.

De regionale projectoproep voor een steun van maximum 40.000 euro loopt nu. Een dossier indienen kan tot 24/02/2021 op de website van de Koning Boudewijnstichting.