Duurzaam met materialen en energie: een zaak van iedereen

Onze huidige manier van consumeren en produceren belast het leefmilieu steeds zwaarder en de gevolgen daarvan worden met de dag zichtbaarder. Die druk op het milieu moet omlaag, en snel. Als we de aarde leefbaar willen houden, dan moeten we een duurzamere omgang vinden met materialen en energie. 

De sleutel: de kringloop

De sleutel is materialen te zien in een kringloop: van de grondstoffen om het product te maken en het productieproces, over het afgewerkte product en het gebruik en hergebruik ervan, tot het afval wanneer het niet meer gebruikt wordt, afval waaruit materialen kunnen teruggewonnen worden of waaruit energie kan worden opgewekt.

Energie: minder en groener

Ook voor energie moeten de doelstellingen ambitieus zijn. De Europese Unie lijkt zich daarvan bewust. Ze vraagt haar lidstaten om tegen 2020 20 procent minder energie te verbruiken, 20 procent minder broeikasgassen uit te stoten en 20 procent meer hernieuwbare energie in te zetten. Ook Belgiƫ en Vlaanderen moeten hun duit in het zakje doen.

Levensduur verlengen

We kunnen de levenscyclus van een product verlengen door schonere grondstoffen te kiezen, het product zuiniger te maken in gebruik en het uiteindelijk zo goed mogelijk te recyclen. Zo kunnen materialen na hun leven in het ene product nuttig worden ingezet voor een ander product. Daarnaast moeten nieuwe manieren gevonden worden om te besparen op energie en om hernieuwbare energiebronnen aan te boren.

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer wil de zoektocht naar een duurzamere omgang met materialen en energie stimuleren.