Wat?

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer is een unieke samenwerking van het afvalbeheerbedrijf Indaver en de milieuverenigingen Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op Linkeroever en in het Waasland (ABLLO) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Het ondersteunt vernieuwende projecten die Vlamingen duurzamer leren omgaan met materialen en energie. Indaver stelt samen met SLECO jaarlijks 130 000 euro ter beschikking. Indaver, BBL en ABLLO zitten samen in het bestuurscomité van het Fonds, dat de Koning Boudewijnstichting beheert.

Hoe?

Het Fonds wil duurzame, innovatieve projecten voor materialen- en energiebeheer in Vlaanderen mogelijk maken. Via twee jaarlijkse oproepen steunt het actieprojecten die blijvend de impact op het milieu verkleinen door efficiënter om te springen met energie en materialen.

Het gaat zowel om projecten die breed uitwaaieren naar heel Vlaanderen als om heel kleinschalige initiatieven in een dorp of wijk of bij een lokale vereniging. Een onafhankelijke jury beoordeelt de kandidaten, het bestuurscomité beslist uiteindelijk welke initiatieven geld krijgen.

Wilt u weten wie de partners zijn van het Fonds? Klik dan hier

Waarom?

Onze huidige manier van consumeren en produceren belast het leefmilieu steeds zwaarder en de gevolgen daarvan worden met de dag zichtbaarder. Die druk op het milieu moet omlaag, en snel. Als we de aarde leefbaar willen houden, dan moeten we een duurzamere omgang vinden met materialen en energie. 

Lees meer hier.