Sterke partnerschappen helpen Vlamingen duurzamer leven

©Rachel(CC BY-NC 2.0)/Flickr

De Belg is geboren met een baksteen in de maag. Duurzaam en ecologisch bouwen is daarbij belangrijk, of zou dat toch moeten zijn. Verschillende regionale projecten die het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer in 2017 steunt, hebben deze andere manier van wonen als inzet. In totaal kende het Fonds aan vijf projecten samen € 123.000 toe.

Onafhankelijke jury

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt initiatieven die Vlamingen helpen duurzamer te leven. De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke jury, volgens de doelstellingen van het Fonds: steun aan projecten met oog voor innovatie, duurzaamheid en gedragsverandering, over heel Vlaanderen. De projecten krijgen elk tot € 25.000.

Duurzaam wonen

In deze lichting, de elfde al, ligt de nadruk op duurzaam, ecologisch en betaalbaar wonen. Zo speelt Bond Beter Leefmilieu in op de behoefte aan kwalitatieve en energiezuinige sociale huurwoningen met de uitwerking van een organisatiemodel om dergelijke woningen te (ver)bouwen. Het burgerinitiatief De Koep wil het idee van klimaatneutrale verkavelingen bespreekbaar maken. Ook Labland wil de Vlaming aan het denken zetten, en dit via de cocreatie van een betaalbare en demonteerbare low-techwoning met een positieve klimaatimpact op een drukbezochte plek.

Publiek verbreden

Alle projecten hebben sterke partnerschappen opgezet om hun idee tot een goed einde te brengen, ook nadat de steun van het Fonds is afgelopen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het project tegen voedselverspilling van RIMO Limburg, dat uit de markt genomen groenten en fruit toevoegt aan voedselpakketten voor mensen in armoede. De samenwerking met de lokale besturen biedt kansen op voortzetting nadien. Andere projecten willen hun publiek verbreden: Autodelen.net bijvoorbeeld, gaat inzetten op andere doelgroepen, zoals senioren en nieuwkomers, via een innovatief buddysysteem, om ze aan het autodelen te krijgen.

Meer lezen over de projecten kan hier.