Oproep voor projecten met een regionale focus: steun tot maximaal 25.000 euro

Het Fonds wil via projectsteun bijdragen tot de transitie naar een energiezuinige, circulaire samenleving. De nieuwe regionale oproep richt zich op innovatieve of visionaire projecten die een (potentieel) aantoonbaar en blijvend milieurendement inzake energie- en/of materialenbeheer beogen. Voorkeur gaat uit naar projecten die vernieuwend of visionair zijn, een multiplicatoreffect hebben, en tot stand komen in een innovatief partnerschap.

Wie mag indienen voor de regionale projectoproep? Verenigingen met rechtspersoonlijkheid; ook beroeps- en sectorfederaties horen daarbij, evenals bedrijven met een sociaal oogmerk. Initiatieven en organisaties met winstoogmerk worden uitgesloten. Een overheid kan geen project indienen, maar kan wel een partner zijn.

Indieners voor deze regionale projectoproep hebben tot 13 februari 2018 om hun dossier online in te dienen. De selectie wordt bekendgemaakt op 30 mei 2018.

De lokale oproep is ondertussen afgesloten. De laureaten worden bekendgemaakt rond 20 december 2017.

Bekijk hier de selectiecriteria voor deze oproep. Houd hier zo goed mogelijk rekening mee, dit bepaalt mee de slaagkansen van je kandidatuur.