Vier criteria zijn doorslaggevend bij de beoordeling van uw transitieproject, dat moet worden uitgevoerd in het Vlaamse Gewest:

 • uw transitieproject moet een (potentieel) aantoonbaar en blijvend milieurendement hebben

 • De meting van het milieurendement kan gebeuren aan de hand van cijfermateriaal, maar ook op minder kwantificeerbare manieren zoals een inschatting door een team van experten. Een blijvend milieurendement kan betekenen dat het project zelfredzaam wordt of dat de resultaten ervan blijven voortduren na de looptijd van twee jaar.

 • uw transitieproject moet vernieuwend of visionair zijn

 • Verschillende ingrediënten in uw project kunnen vernieuwend zijn. Het kan gaan om:

  • een sector met tot nog toe weinig aandacht voor het milieu

  • een nieuwe doelgroep

  • een thema dat helemaal nieuw is of een gekend thema dat weinig aandacht krijgt

  • het type activiteit of de methodologie

 • uw transitieproject moet het resultaat zijn van een vernieuwende partnerschap

 • De partnerschap kan vernieuwend zijn doordat minder evidente partners elkaar vinden, bijvoorbeeld een milieu-organisatie en een beroepsfederatie. Ook samenwerkingsverbanden met een reële meerwaarde binnen een koepel of tussen gelijksoortige organisaties, bijvoorbeeld onderwijskoepel, beroepsfederatie of samenwerking tussen gemeenten kunnen vernieuwend zijn.

 • uw transitieproject moet een sneeuwbaleffect teweegbrengen

 • Het Fonds wil dat de projecten die steun krijgen na afloop nieuwe projecten op gang brengen en (nog) meer mensen inspireren tot gedragsverandering. Deze sneeuwbal kan bijvoorbeeld aan het rollen worden gebracht door de schaal of het draagvlak van het project te vergroten of door de doelgroep uit te breiden.

  Budget

  Het project heeft een duidelijk budget dat beschrijft waarvoor de middelen dienen. Alle soorten kosten (materiaal, vergoedingen, …) kunnen ingebracht worden, zolang ze projectgebonden zijn. Indieners kunnen tot maximum 25.000 euro aanvragen.

  De regionale oproep is afgesloten. De laureaten worden bekendgemaakt rond 15 mei 2018.